ОПИСАНИЕ

Гърция и България ще предоставят възможност на земеделските си стопани да определят характера и степента на промяна в местата за отглеждане на култури като използват доставените информационни технологии и така чрез новите инструменти и подходи те ще могат да разработят най-подходящата стратегия за управление на конкретно място.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население в прилагането на селскостопански практики за намаляване на производствените разходи свързани със селскостопанските дейности (торене, поливане и растителна защита).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ИНОВАЦИЯ

Проектът включва иновативнидейностикато изграждане на телеметрична мрежа със съвместими и интер-калибрирани сензори и разработването на информационно приложение заземеделски практикисвързани с намаляване на производствените разходи.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Κείμενο Προγράμματος BG

Проект "Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs" (AGRO_LESS) има за цел да установи общи референтни стратегии за прилагането на селскостопански практики за намаляване на производствените разходи в трансграничния регион чрез представянето на населението в селските райони на концепция за управление на културите спрямо спецификите на мястото на отглеждане. Чрез новата технологична система за информация и управление на земеделитео тази концепция ще бъде в състояние да идентифицира, анализира и управлява вариабилността в рамките на местата на отглеждане и така ще доведе до оптимална рентабилност, устойчивост и опазване на земните ресурси. 

Обявления

Review of the Final Conference of AGRO_LESS project, organized on 30/10/2015

Вторник, 03 Ноември 2015

The conference entitled "The role of Earth Observation in Agriculture: towards creating reliable data and new services for a competitive Agri-Sector; The case of AGRO_LESS ", concluded with great success on Friday October 30 2015 at the Thessaloniki Science Center and Technology Museum, NOESIS in Thessaloniki.

Mayor of Lyubimets awarded “Mayor of the year 2015” for successful implementation of AGRO_LESS

Понеделник, 12 Октомври 2015

На официална церемония на 11.09.2015 г., в гр. София, Министърът на земеделието и храните на Република България - Десислава Танева, връчи на Кмета на община Любимец инж. Анастас Анастасов почетна грамота за Кмет на малка община, в категория „Модерно земеделие“. Призът е във връзка с проведения конкурс от онлайн-гласуването „Кмет на годината 2015“.

The final conference of the strategic project AGRO_LESS

Понеделник, 05 Октомври 2015

The final conference of the strategic project AGRO_LESS “Common reference strategies for reduced inputs agricultural activities”, funded by the European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 will be held on Friday 30th of October 2015.