ПАРТНЬОРИ

 
Партньор по проекта
No
Държава
   Регион Централна Македония  LP  Гърция
       
       
   Университет Аристотел в Солун  P2  Гърция
       
       
   Интербалкански екологичен център  P3  Гърция
       
       
   Децентрализирана администрация на Македония и Тракия  P4  Гърция
       
       
   Регион Източна Македония и Тракия  P5  Гърция
       
       
   Регионално сдружение на общините "Марица"  P6  България
       
       
   Община Любимец  P7  България
       
       
   Община Крумовград  P8  България
       
       
   Аграрен университет - Пловдив P9   България