ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελλάδα και Βουλγαρία δίνουν την ευκαιρία στους αγρότες, μέσω της χρήσης μοντέρνων καινοτόμων εργαλείων, να αναπτύξουν την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης των γεωργικών πρακτικών αποτυπώνοντας την παραλακτικότητα του εδάφους (ζωνοποίηση).

Περισσοτερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Ο στόχος του έργου είναι η υιοθέτηση ενός στρατηγικού πλαισίου στην διασυνοριακή περιοχή για την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού στην εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών μειωμένων εισροών σε ότι αφορά στην άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία.

Περισσοτερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το έργο περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις, όπως η εγκατάσταση δικτύου τηλεμετρίας και η ανάπτυξη συστημάτων λήψης απόφασης (DSS) για την αποτελεσματικότερη και αειφορική διαχείριση των γεωργικών πρακτικών.

Περισσοτερα

Κείμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα "Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs", με ακρώνυμο AGRO_LESS, στοχεύει στο να δημιουργήσει στρατηγικές κοινής αποδοχής για την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών στην διασυνοριακή περιοχή εξοικειώνοντας τον αγροτικό πληθυσμό με τεχνολογικά προοδευμένα συστήματα διαχείρισης και πληροφοριών που θα μπορεί να αναγνωρίσει, αναλύσει και να διαχειριστεί την παραλακτικότητα των εδαφών για μέγιστη αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και προστασία των εδαφικών πόρων.

Ανακοινώσεις

Ανασκόπηση του Τελικού Συνεδρίου του έργου AGRO_LESS, που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2015

Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2015

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου με τίτλο “The role of Earth Observation in Agriculture: towards creating reliable data and new services for a competitive Agri-Sector; The case of AGRO_LESS”, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, ΝΟΕSIS, στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Δήμαρχος του Lyubimets βραβεύτηκε "Δήμαρχος της χρονιάς 2015" για την επιτυχή υλοποίηση του έργου AGRO_LESS

Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2015

Κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στις 11-09-2015 στη Σόφια, ο Desislava Taneva - Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, απένειμε ένα τιμητικό δίπλωμα στο Δήμο Lyubimets στην κατηγορία "σύγχρονη γεωργία". Το βραβείο ήταν στο πλαίσιο του εθνικού διαγωνισμού "Δήμαρχος της χρονιάς 2015".

Η τελική ημερίδα για το έργο AGRO_LESS

Δευτέρα, 05 Οκτώβριος 2015

Η τελική ημερίδα του έργου AGRO_LESS “Common reference strategies for reduced inputs agricultural activities”, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2015.